[Cosmo-torun] http://cosmocoffee.info Witamy :)

Boud Roukema boud w astro.uni.torun.pl
Pią, 25 Lut 2005, 17:48:56 CET


Witam,

W kosmologii, ju¿ u¿ywamy astro-ph od dawno, i prawie ka¿dy artyku³ powa¿ny
w kosmo jest na astro-ph. Jednak¿e, gdzie rozmawiaæ z kolegami o najostatnich
artyku³y? Na twiki na adjani, jest *technicznie* mo¿liwe zrobiæ fajne
rozmowy, tylko w tej chwili jeszcze nie ma spo³eczeñstwo - jest mniej-wiêcej
tylko boud ;).

Wiêc... teraz jest:

http://cosmocoffee.info

Jest forum phpBB o artyku³ów astro-ph - szczególowie kosmo, oczywi¶cie.

Te¿ o software jak cmbfast itd itd itd.

Formalnie, jest otwarty tylko dla autorów astro-ph ,,i studenci" - tzn
raczej doktoranci, ale je¶li m³odsze studenci robi± konstruktywne
komentarze tam, nie wierzê ¿e bêd± ich cenzurowane...

Byæ autorem A&A/ApJ/MNRAS, chyba to nie wystarczy, musisz istnieæ
elektronicznie ;).

boud
Więcej informacji o liście Cosmo-torun