You are here: Foswiki>Cosmo Web>WebPreferences>FestiwalNauki2011Struk (revision 2)EditAttach
<< WebHome


structure of Festiwal talk for April 2011

for the moment this is just a copy of the 2009 version

 • 15:00 50 min boud + tomek
  • 15:00 25 min przeprowadzenie (od Ziemii; + zasady kosmo: skończoność, krzywizna, topologia)
   • 12 min: celestia: od Ziemi poza naszej Galaktyki tomek
   • 14:12 13 min: kosmo
    • 2 min: skończoność - kosmologów
    • 1 min: kosmologia $\Rightarrow$ przestrzeń + treść przestrzeni; przestrzeń = krzywizna + topologia
    • 5 min: krzywizna
     • 3 min: 2 wymiarowa analogia; krzywizna / trójkąt / teorem pitagorasa;
     • 1 min: krzywizna = treść \Leftarrow mamy teoria fizyki OTW Einsteina; postawa obserwacyjna - mierzyć trókąt i/lub geśtości
     • 1 min: 1965r.-2000r.: krzywizna = treść \Rightarrow DM, DE
    • 5 min: topologia
     • 3 min: topologia - 3 sposoby to rozumieć - filmi
     • 1 min: obserwacji: zobaczyć kilku razy tych sam obrazy
     • 1 min: topologia = ? \Leftarrow (prawie) brak teorii
     • 0 min: Wszechświat = kształt + treść jednorodna + fluktuacji + problem brakujących fluktuacji
  • 15:25 5 min: obserwacji: problem brakujących fluktuacji
   • 5 min fluktuacji
    • 3 min fluktuacji - analogia autokorelacja gęstości populacji na ziemi - mapa rho_people
    • 2 min prosta interpretacja = Wszechświat jest mały => najlepsze kandydaty: przestrzeń Poincare i 3-torus
  • 15:30 10 min 2007-2009: Która przestrzeń wybierać? + Co może być ,,ciemna energia"
   • 5 min T^1 \Rightarrow gravitacja pozostająca
   • 5 min o T^3, S^3/T^*, S^3/O^*, Poincare \Rightarrow Poincare najlepiej równoważona
  • 15:40 5 min podsumowanie zasad/zagadki/ślady: skonczoność - ciagłość - jednorodność - brakujący fluktuacji - brakujący energii - przestrzen Poincare lub 3-torus - istniejący fluktuacji
 • 15:45 15 min pytania/komentarze

 • celestia: minimum is with actual Earth2MW.cel, maximum extending this to much more cosmological stuff
 • possibly Tomek to take over full talk in case it's necessary

-- BoudRoukema - 15 Nov 2010
Edit | Attach | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r2 - 18 Nov 2010, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback