You are here: Foswiki>Cosmo Web>PracKomputerowaIIIZaliczeniePunktPiec (revision 11)EditAttach
<< PracKomputerowaIIIZaliczenie


przykłady do Pracowni Komputerowej III - do piątego punktu

przykłady dla punktu

Ewentualne punkty (tylko przykłady) - inni studenci, wykładowcy oraz inne osoby w internecie będą mogły to czytać - (internet i GNU/Linux są, w dużym stopniu, oparte na publicznej współpracy między wieloma osobami).
 • wikipedia/wikibooks:
 • patch lub raport błędu:
  • Znajdź źródło pakietu, który Ciebie interesuje (dla fizyki) na wolnej licencji (lub szukaj w http://wiki.debian.org/?DebianScience, przez wyszukiwarkę) i zainstaluj go od źródła jako zwykly użytkownik. Uważaj jak dużo przestrzeni na dysku używasz! Potem, zrób zmian, kompiluj na nową, i sprawdz czy funkconuje z zmianem. Proponować plik WikipediaPl:patch (na stronie www deweleporów) dla poprawki błędu lub dla ulepszyć tego programu, lub wysyłać WikipediaEn:bug_report pokazując, że jest nowy bug wcześniej nieznany. Kilka przykładów programy:
   • cosmdist
   • plotutils
   • GSL (GNU scientific library)
   • octave
   • maxima

UWAGA dotyczący strony wikipedii/wikibooks - Wogóle, nie masz prawa kopiować/wklejać - zobacz prawa autorskie w wikibooks - możesz przeczytać w różnych źrodłach, aby zrozumieć. Tekst, którym piszesz musi być oryginalny (w celu zaliczenia punktu) - własnymi słowami (zwykle, to nie jest trudne, wystarczy spróbować zrozumieć). Wyjątek jest wtedy, kiedy tekst źródłowy jest dostępny z licencją, kompatybilny z CC-BY-SA-em - np. tekst pod CC-BY-SA może być kopiowany, pod warunkiem,że jest napisany spójny z warunkami CC-BY-SA (np. napisanie, gdzie jest źródło). Zobacz prawa autorskie w wikibooks- lepsze tłumaczenie po polsku.

Edit | Attach | Print version | History: r14 | r12 < r11 < r10 < r9 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r11 - 03 Sep 2013, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback