Backlinks to CezaryMigaszewski in Main Web (Search all webs)

Results from Main web retrieved at 18:51 (Local)

DyskusjaPrawAutorskie
Proszę dodaj Twoje opinii tutaj o temat praw autorskie. * Był nierozumienie o temat u ktoś. Mamy praw zrobić błędy, ale po błędy potrzeba być dyskusja i poprawienie ...
FunkcjaDopasowania
Program sluzy do rysowania rzutu funkcji dopasowania na poszczegolne parametry. Funkcja dopasowania zalezy od pewnej liczby parametrow, amplitudy predkosci radialnych ...
MetodaGradientowa
Program sluzy do szukania minimum funkcji dopasowania w przestrzeni parametrow opisujacy orbity planet. Wykorzystuje metode gradientowa opracowana przez autora tych ...
ModelowaKrzywa
Program sluzy do rysowania krzywej modelowej predkosci radialnej gwiazdy, wywolanej istnieniem planet wokol tej gwiazdy. Wszystkie parametry trzeba wpisac w kodzie ...
MonteCarlo
Metoda Monte Carlo jest losowa metoda numeryczna. Program znajduje w sposob losowy najlepsze parametry planet. Metoda ta nie jest zbyt wydajna. Polega na tym, ze losujemy ...
OpisTeoretyczny
Na skutek obecnosci planet krazacych wokol gwiazdy, gwiazda wykazyje zmieniajaca sie predkosc radialna. Model tego zjawiska: %$V_r (t) = \sum_{i=1}^{N} {K_i ( cos ...
PauliK
Moje propozycje na zaliczenie Cosmo.CwPiwnicach : * Na początek program służący do obliczania całki dowolnej funkcji, wykorzystujący metodę numeryczną zwaną metod ...
PawelWolak
Witam na mojej stronie Nazywam się Paweł Wolak. Urodziłem się 8 stycznia 1983. Pochodze z Sandomierza. Interesuję się wszystkim a czególnie Astronomią. Moeje adresy ...
PlanetaWUkładziePodwójnym
Planeta w układzie podwójnym Alan M. Mac Robert , Sky and Teleskope , 14 pażdziernika 2002 Czy planety mogą istnieć w układach podwójnych ? To fascynuj ...
ProgramEuler
Bardzo prosty program prezentujący metodę Eulera obliczeń numerycznych, realizujący jednocześnie pewne zagadnienie mechaniki nieba. Na orbicie okołoziemskiej znajduj ...
ProgramPrecesja
Program liczy współrzędne w układzie równikowym II na zadaną epokę ( dokładną datę ) uwzględniając wpływ precesji. Nutacja została pominięta ( tzn. otrzymane wspó ...
SymulacjaWMAP
Symulacja mapy mikrofalowego promieniowania tla podobnej do mapy uzyskanej przez WMAPa Main.PauliK Main.CezaryMigaszewski 08 Jan 2005 at Cosmo.MonographCosmo ...
SymulowaneDane
Program sluzy do symulowania danych pomiarowych predkosci radialnych gwiazdy powodowanych obecnoscia krazacych wokol niej planet. W programie nalezy podac liczbe planet ...
TWikiUsers
List of Foswiki users Please take the time and add yourself to the list. To do that fill out the form in .TWikiRegistration. This will create an account for you which ...
WebStatistics
Statistics for Main Web Month: Topic views: Topic saves: File uploads: Most popular topic views: Top contributors for topic save and uploads: ...
Number of topics: 16
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback