Program w jezyku c sluzacy do zamiany wspolrzednych pomiedzy 2 dowolnymi ukladami wspolrzednych z:
- horyzontalny(z azymutem od S w kierunku W)
- horyzontalny(z azymutem od N w kierunku W)
- rownikowy I
- rownikowy II
- ekliptyczny
- galaktyczny

Program sklada sie z 2 czesci: Zamien_wsp.cc, ktory stanowi program glowny oraz convert.h, ktory sluzy do zamiany wartosci podanych w stylu stopnie, minuty, sekundy lub godzinny, minuty, sekundy na liczbe.


Zamien_wsp.cc:
// Program Zamien_wsp%BR%
// Autor: Bogna Pazderska%BR%
// "Zamiana wspolrzednych miedzy 2 dowolnymi ukladami sferycznymi:
// horyzontalnym, rownikowym I i II, ekliptycznym, galaktycznym"

#include <iostream.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "convert.h"


void
pobierz (int i, double *a, const double P)
{
 char tmp[30];
 switch (i)
  {
  case 1:
  case 2:
   cout << "\tStare wspolrzedne: - wysokosc(_d_m...s):" << flush;
   cin >> tmp;
   a[1] = convert (tmp);
   if ((a[1] > 90) || (a[1] < -90))
  {
   cout << "Wysokosc musi byc miedzy -90d, a 90d (degree)" << endl;
   exit (1);
  }
   a[1] = (a[1] / 360) * 2 * P;
   cout << "\t          - azymut(_d_m...s): " << flush;
   cin >> tmp;
   a[2] = convert (tmp);
   if ((a[2] < -180) || (a[2] > 180))
  {
   cout << "Azymut musi byc miedzy -180d, a 180d (degree)" << endl;
   exit (1);
  }
   a[2] = (a[2] / 360) * 2 * P;
   break;

  case 3:
   cout << "\tStare wspolrzedne: - deklinacja(_d_m...s):" << flush;
   cin >> tmp;
   a[1] = convert (tmp);
   if ((a[1] > 90) || (a[1] < -90))
  {
   cout << "Deklinacja musi byc miedzy -90d, a 90d (degree)" << endl;
   exit (1);
  }
   a[1] = (a[1] / 360) * 2 * P;
   cout << "\t          - kat godzinny(_h_m...s): " << flush;
   cin >> tmp;
   a[2] = convert (tmp);
   if ((a[2] < 0) || (a[2] > 360))
  {
   cout << "Kat godzinny musi byc miedzy 0h, a 24h " << endl;
   exit (1);
  }
   a[2] = (a[2] / 360) * 2 * P;
   break;

  case 4:
   cout << "\tStare wspolrzedne: - deklinacja(_d_m...s):" << flush;
   cin >> tmp;
   a[1] = convert (tmp);
   if ((a[1] > 90) || (a[1] < -90))
  {
   cout << "Deklinacja musi byc miedzy -90d, a 90d (degree)" << endl;
   exit (1);
  }
   a[1] = (a[1] / 360) * 2 * P;

   cout << "\t          - rektascencja(_h_m...s):" << flush;
   cin >> tmp;
   a[2] = convert (tmp);
   if ((a[2] < 0) || (a[2] > 360))
  {
   cout << "Rektascencja musi byc miedzy 0h, a 24h " << endl;
   exit (1);
  }
   a[2] = (a[2] / 360) * 2 * P;
   break;

  case 5:
   cout << "\tStare wspolrzedne: - szerokosc ekliptyczna(_d_m...s):" <<
  flush;
   cin >> tmp;
   a[1] = convert (tmp);
   if ((a[1] > 90) || (a[1] < -90))
  {
   cout <<
    "Szerokosc ekliptyczna musi byc miedzy -90d, a 90d (degree)" <<
    endl;
   exit (1);
  }
   a[1] = (a[1] / 360) * 2 * P;

   cout << "\t          - dlugosc ekliptyczna(_d_m...s):" <<
  flush;
   cin >> tmp;
   a[2] = convert (tmp);
   if ((a[2] < 0) || (a[2] > 360))
  {
   cout << "Dlugosc ekliptyczna musi byc miedzy 0d, a 360d " << endl;
   exit (1);
  }
   a[2] = (a[2] / 360) * 2 * P;
   break;

  case 6:
   cout << "\tStare wspolrzedne: - szerokosc galaktyczna(d_m...s):" <<
  flush;
   cin >> tmp;
   a[1] = convert (tmp);
   if ((a[1] > 90) || (a[1] < -90))
  {
   cout <<
    "Szerokosc galaktyczna musi byc miedzy -90d, a 90d (degree)" <<
    endl;
   exit (1);
  }
   a[1] = (a[1] / 360) * 2 * P;

   cout << "\t          - dlugosc galaktyczna(_d_m...s):" <<
  flush;
   cin >> tmp;
   a[2] = convert (tmp);
   if ((a[2] < 0) || (a[2] > 360))
  {
   cout << "Dlugosc galaktyczna musi byc miedzy 0d, a 360d " << endl;
   exit (1);
  }
   a[2] = (a[2] / 360) * 2 * P;

   break;
  default:
   cout << "Nie ma takiej opcji " << endl;
   exit (2);
   break;

  }
}void
wypisz (int j, double *a, const double P)
{
 double x, y;
 char de[20];
 char re[20];
 cout << "\n\tNowe wspolrzedne:" << flush;
 switch (j)
  {
  case 1:
  case 2:
   cout << " - wysokosc(_d_m...s): " << flush;
   break;
  case 3:
  case 4:
   cout << " - deklinacja(_d_m...s): " << flush;
   break;
  case 5:
   cout << " - szerokosc ekliptyczna(_d_m...s): " << flush;
   break;
  case 6:
   cout << " - szerokosc galaktyczna(_d_m...s): " << flush;
   break;
  }
 x = (60.0 * (180.0 * fabs (a[1]) / P - (int) (180.0 * fabs (a[1]) / P)));
 y = ((x - (int) x) * 60);
 if ((a[1] < 0) && ((int) (180.0 * a[1] / P) == 0))
  sprintf (de, "-%1dd%02im%.6fs", (int) (180.0 * a[1] / P), (int) x, y);
 else
  sprintf (de, "%4dd%02im%.6fs", (int) (180.0 * a[1] / P), (int) x, y);
 cout << de << endl;
 switch (j)
  {
  case 1:
   cout << "\t         - azymut_od S w kierunku W(_d_m...s): " <<
  flush;
   break;
  case 2:
   cout << "\t         - azymut_od N w kierunku W(_d_m...s): " <<
  flush;
   break;
  case 3:
   cout << "\t         - kat godzinny(_h_m...s): " << flush;
   break;
  case 4:
   cout << "\t         - rektascencja(_h_m...s): " << flush;
   break;
  case 5:
   cout << "\t         - dlugosc ekliptyczna(_d_m...s): " <<
  flush;
   break;
  case 6:
   cout << "\t         - dlugosc galaktyczna(_d_m...s): " <<
  flush;
   break;
  }
 if ((j == 3) || (j == 4))
  {
   x = (60.0 * (12.0 * fabs (a[2]) / P - (int) (12.0 * fabs (a[2]) / P)));
   y = ((x - (int) x) * 60);
   if ((a[2] < 0) && ((int) (12.0 * a[2] / P) == 0))
  sprintf (re, "-%1ih%02im%.6fs ", (int) (12.0 * a[2] / P), (int) x, y);
   else
  sprintf (re, "%4ih%02im%.6fs ", (int) (12.0 * a[2] / P), (int) x, y);
  }
 else
  {
   x =
  (60.0 * (180.0 * fabs (a[2]) / P - (int) (180.0 * fabs (a[2]) / P)));
   y = ((x - (int) x) * 60);
   if ((a[2] < 0) && ((int) (180.0 * a[2] / P) == 0))
  sprintf (re, "-%1id%02im%.6fs", (int) (180.0 * a[2] / P), (int) x, y);
   else
  sprintf (re, "%5id%02im%.6fs", (int) (180.0 * a[2] / P), (int) x, y);

  }
 cout << re << endl;
}

//Glowna funkcja
main ()
{

 const double E = 23.5;  //w stopniach
 const double AG = 192.25;  //w stopniach
 const double DG = 27.0667;  //w stopniach
 const double q = 123;   //w stopniach
 const double P = 3.141592654;
 double e, Ag, Dg, Q;
 double x, y, z;
 double a[10], s, t;
 int i, j, KK;
 char tm[20];

 KK = 0;
 cout << "\tUklady wspolrzednych:" << endl;
 cout << "1 - horyzontalny(z azymutem od S w kierunku W)" << endl;
 cout << "2 - horyzontalny(z azymutem od N w kierunku W)" << endl;
 cout << "3 - rownikowy I\n4 - rownikowy II" << endl;
 cout << "5 - ekliptyczny\n6 - galaktyczny\n" << endl;
 cout << "Przejscie z ukladu: " << flush;
 cin >> i;
 cout << "Przejcie do ukladu: " << flush;
 cin >> j;
 if (i == j)
  {
   cout << "Tu nie ma co zamieniac!" << endl;
   exit (3);
  }

 //Pobranie
 pobierz (i, a, P);


 //Zamiana do 3 lub 4
 if (((i == 1) && (j == 2)) || ((j == 1) && (i == 2)))
  {
   if (a[2] >= 0)
  a[2] = P - a[2];
   else
  a[2] = -(P + a[2]);  //azymut
   KK = 1;
  }
 else
  switch (i)
   {
   case 1:
   case 2:
  cout << "\tPodaj szerokosc geograficzna(_d_m...s): " << flush;
  cin >> tm;
  s = convert (tm);
  if (s > 90)
   {
    cout <<
     "Szerokosc geograficzna musi byc miedzy 0d, a 90d(degree) " <<
     endl;
    exit (4);
   }
  s = (s / 360) * 2 * P;
  if (i == 2)
   if (a[2] >= 0)
    a[2] = P - a[2];
   else
    a[2] = -(P + a[2]);
  x = sin (a[1]) * sin (s) - cos (a[1]) * cos (s) * cos (a[2]);
  y = cos (a[1]) * sin (a[2]);
  z = sin (a[1]) * cos (s) + cos (a[1]) * sin (s) * cos (a[2]);
  a[1] = asin (x);  //deklinacja
  y = y / (cos (a[1]));
  z = z / (cos (a[1]));
  if (y >= 0)
   a[2] = acos (z);
  else
   a[2] = 2 * P - acos (z);  //kat godzinny
  if (j == 3)
   KK = 1;
  else
   {
    cout << "\tPodaj czas gwiazdowy(_h_m...s): " << flush;
    cin >> tm;
    t = convert (tm);
    if ((t < 0) || (t > 360))
     {
   cout << "Czas gwiazdowy musi byc miedzy 0h, a 24h" << endl;
   exit (3);
     }
    t = (t / 360) * 2 * P;
    a[2] = t - a[2];  //rektascencja
    if (a[2] < 0)
     a[2] = 2 * P + a[2];
   }
  if (j == 4)
   KK = 1;
  break;
   case 3:
  if ((j == 4) || (j == 5) || (j == 6))
   {
    cout << "\tPodaj czas gwiazdowy(_h_m...s): " << flush;
    cin >> tm;
    t = convert (tm);
    if ((t < 0) || (t > 360))
     {
   cout << "Czas gwiazdowy musi byc miedzy 0h, a 24h" << endl;
   exit (3);
     }
    t = (t / 360) * 2 * P;
    a[2] = t - a[2];  //rektascencja
    if (a[2] < 0)
     a[2] = 2 * P + a[2];
    if (j == 4)
     KK = 1;
   }

  break;
   case 5:
  e = (E / 360) * 2 * P;
  x = sin (a[1]) * cos (e) + cos (a[1]) * sin (e) * sin (a[2]);
  y = -sin (a[1]) * sin (e) + cos (a[1]) * cos (e) * sin (a[2]);
  z = cos (a[1]) * cos (a[2]);
  a[1] = asin (x);  //deklinacja
  y = y / (cos (a[1]));
  z = z / (cos (a[1]));
  if (y >= 0)
   a[2] = acos (z);
  else
   a[2] = 2 * P - acos (z);  //rektascencja
  if (j == 4)
   KK = 1;
  break;
   case 6:
  Q = (q / 360) * 2 * P;
  Ag = (AG / 360) * 2 * P;
  Dg = (DG / 360) * 2 * P;
  x = sin (Dg) * sin (a[1]) + cos (Dg) * cos (a[1]) * cos (Q - a[2]);
  y = cos (a[1]) * sin (Q - a[2]);
  z = cos (Dg) * sin (a[1]) - sin (Dg) * cos (a[1]) * cos (Q - a[2]);
  a[1] = asin (x);  //deklinacja
  y = y / (cos (a[1]));
  z = z / (cos (a[1]));
  if (y >= 0)
   a[2] = acos (z) + Ag;
  else
   a[2] = 2 * P - acos (z) + Ag;  //rektascencja
  if (a[2] < 0)
   a[2] = 2 * P + a[2];
  if (j == 4)
   KK = 1;
  break;
   }

 //Zamiana z 3 lub 4 na reszte
 if (KK == 0)
  {
   if ((i != 3) && ((j == 1) || (j == 2) || (j == 3)))
  {
   cout << "\tPodaj czas gwiazdowy(_h_m...s): " << flush;
   cin >> tm;
   t = convert (tm);
   if ((t < 0) || (t > 360))
    {
     cout << "Czas gwiazdowy musi byc miedzy 0h, a 24h" << endl;
     exit (3);
    }
   t = (t / 360) * 2 * P;
   a[2] = t - a[2];  //rektascencja
   if (a[2] < 0)
    a[2] = 2 * P + a[2];
   if (j == 3)
    KK = 1;
  }
   if ((j == 1) || (j == 2))

  {
   cout << "\tPodaj szerokosc geograficzna(_d_m...s): " << flush;
   cin >> tm;
   s = convert (tm);
   if (s > 90)
    {
     cout <<
   "Szerokosc geograficzna musi byc miedzy 0d, a 90d(degree) "
   << endl;
     exit (4);
    }
   s = (s / 360) * 2 * P;
   x = sin (a[1]) * sin (s) + cos (a[1]) * cos (s) * cos (a[2]);
   y = cos (a[1]) * sin (a[2]);
   z = cos (a[1]) * sin (s) * cos (a[2]) - sin (a[1]) * cos (s);
   a[1] = asin (x);  //wysokosc
   y = y / (cos (a[1]));
   z = z / (cos (a[1]));
   if (y >= 0)
    a[2] = acos (z);
   else
    a[2] = -acos (z);  //azymut
   if (j == 1)
    KK = 1;
   else
    {
     if (a[2] >= 0)
   a[2] = P - a[2];
     else
   a[2] = -(P + a[2]);  //azymut
     KK = 1;
    }
  }
  }
 if (KK == 0)
  {
   if (j == 5)
  {
   e = (E / 360) * 2 * P;
   x = sin (a[1]) * cos (e) - cos (a[1]) * sin (e) * sin (a[2]);
   y = sin (a[1]) * sin (e) + cos (a[1]) * cos (e) * sin (a[2]);
   z = cos (a[1]) * cos (a[2]);
   a[1] = asin (x);  //szerokosc ekliptyczna
   y = y / (cos (a[1]));
   z = z / (cos (a[1]));
   if (y >= 0)
    a[2] = acos (z);
   else
    a[2] = 2 * P - acos (z);  // dlugosc ekliptyczna
   KK = 1;
  }
   if (j == 6)
  {
   Q = (q / 360) * 2 * P;
   Ag = (AG / 360) * 2 * P;
   Dg = (DG / 360) * 2 * P;
   x = sin (Dg) * sin (a[1]) + cos (Dg) * cos (a[1]) * cos (a[2] - Ag);
   y = cos (a[1]) * sin (a[2] - Ag);
   z = cos (Dg) * sin (a[1]) - sin (Dg) * cos (a[1]) * cos (a[2] - Ag);

   a[1] = asin (x);  //szerokosc galaktyczna
   y = y / (cos (a[1]));
   z = z / (cos (a[1]));
   if (y >= 0)
    a[2] = Q - acos (z);
   else
    a[2] = Q - (2 * P - acos (z));  // dlugosc galaktyczna
   if (a[2] < 0)
    a[2] = 2 * P + a[2];
   KK = 1;
  }
  }


//Wypisanie
 wypisz (j, a, P);

 return 0;
}


convert.h:

#include <string.h>
#include <ctype.h>

double convert (char *s)
{
 char c;
 char lili[20];
 int i = 0, k;
 int j = strlen (s);
 for (k=0;k<j;k++)
 {
  c=toupper(s[k]);
    s[k]=c;
 }

 char typ = 'N';
 double x;
 int sign = 1;
 while (i < j)
  {
   if ((s[i] == 'H') || (s[i] == ':'))

  {
   typ = 'H';
   break;
  }

   else if (s[i] == 'D')

  {
   typ = 'D';
   break;
  }
   i++;
  }
 i = 0;
 while (i < j)

  {
   if (isdigit (s[i]))
  break;

   else if (s[i] == '-')

  {
   sign = -1;
   i++;
   break;
  }

   else
  i++;
  }
 switch (typ)

  {
  case 'N':
   x = atof (s);
   break;
  case 'H':
  case 'D':
   k = 0;
   while (((s[i] == '.') || isdigit (s[i])) && (i < j))
  lili[k++] = s[i++];
   lili[k] = 0;
   x = atof (lili);
   k = 0;
   i++;
   while (((s[i] == '.') || isdigit (s[i])) && (i < j))
  lili[k++] = s[i++];
   lili[k] = 0;
   x += atof (lili) / 60.0;
   k = 0;
   i++;
   while (((s[i] == '.') || isdigit (s[i])) && (i < j))
  lili[k++] = s[i++];
   lili[k] = 0;
   x += atof (lili) / 3600.0;
   x *= sign;
   break;
  }
 if (typ == 'H')
  x *= 15.0;
 return x;
}

-- BognA - 28 Apr 2004
Topic revision: r1 - 28 Apr 2004, BognA
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback