You are here: Foswiki>Main Web>WikiUsers>PiotrAblewski (revision 2)EditAttach

PiotrAblewski

Pracuję nad stworzeniem pełnej bazy informacji na stronie polskiej Wikipedii na temat projektu Mono, który umożliwia uruchamianie aplikacji tworzonych dla platformy .NET w wielu środowiskach (Linux, BSD, Solaris, OS X, Android, iOS).

Szczególnie skupiam się na stworzeniu wiarygodnych informacji, które umożliwią tworzenie aplikacji na system Android i iOS.

UserForm edit

FirstName Piotr
LastName Ablewski
OrganisationName WFAiIS UMK
OrganisationURL
Profession student
Country Poland
State
Address ul. Grudziądzka 5
Location Toruń
Telephone 793-280-610
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email piotr.ablewski@windowslive.com
HomePage www.ablewski.pl
Comment Still under construction smile

Making science
Edit | Attach | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r2 - 03 Sep 2013, PiotrAblewski
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback