List name Post address Description
Cosmo-media cosmo-media@cosmo.torun.pl publicly archived cosmology discussion with media
Cosmo-pl cosmo-pl@cosmo.torun.pl dyskusja z PUBLICZNEGO archiwum - badania/edu kosmo i czastki elem
Cosmo-torun cosmo-torun@cosmo.torun.pl kosmologia w Toruniu - otwarta dyskusja i koordynacja
Cos-top cos-top@cosmo.torun.pl cosmic topology research PUBLIC mailing list
Inhom inhom@cosmo.torun.pl receive a monthly inhomogeneous cosmology newsletter - contribute: https://cosmo.torun.pl/inhom
Shape-univ shape-univ@cosmo.torun.pl kształt Wszechświata - wykład monograficzny i otwarta dyskusja
Results per page: