zanieczyszczenie radiowe od komorki

AGNow

  • czestotliwosci 5, 6.8 GHz, zwykly sa rozne od czestotliwosci komorki - slabo efekt

spektroskopia

  • częstotliwości 1.4-1.8 GHz, 6.5-6.8 GHz - częstości w konwerterach są rzędu 500-1000MHz, harmoniki z komórek robią śliczne prążki wiele razy większe od szukanych źródeł

pulsarow - czesto na weekend

  • czestotliwosci 1.4, 1.6 GHz, szczegolowie harmoniki moga tworzyc halas - lepiej zamykac twoje komorki

RT4 na zenith, nie ma obserwacji

  • kiedy RT4 nie funkcjonuje, ewidentnie, twoje komorki nie robi zadnego problem
Topic revision: r2 - 11 Feb 2005, RomanFeiler
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback