main () {
float q,k,w,e,r,t,y,u,a,s,b;
int i,x,p,n,c;
int z[100][100];
_first:  printf ("\n\n WZOR DRAKE`a - Obliczenia dotyczace okreslania ilosci\n inteligentych cywilizacji w Galaktyce...\n\n");
  printf (" podaj R f1 n f2 f3 f4 f5 L gdzie: \n R - liczba nowych gwiazd powstajacych co roku w Galaktyce (oszacowanie ok 1-20 z czego dla podobnych do naszego slonca ok 0.05)\n R=");
  scanf ("%f", &q);
  printf ("\n f1 - odsetek gwiazd o wlasnosciach podobnych do slonca (ok 0.2-0.5)\n\n f1=");
  scanf ("%f", &w);
  printf ("\n n - typowa liczba planet wokol gwiazd (ok 1-10) \n\n n=");
  scanf ("%f",&e);
  printf ("\n f2 - odsetek gwiazd ktore okrazaja gwiazde w tzw ekosferze (ok 0.1-0.5) \n\n f2=");
  scanf ("%f", &r);
  printf ("\n f3 - odestek planet na ktorych w ekosferze rozwija sie zycie (ok 0.2-0.5)\n\n f3=");
  scanf ("%f", &t);
  printf ("\n f4 - odsetek planet na ktorych rozwija sie inteligencja (ok 0.1-0.5)\n\n f4=");
  scanf ("%f", &y);
  printf ("\n f5 - odsetek planet na ktorych inteligentna cywilizacja osiagnela faze rozwoju wysokiej technologii (ok 0.1-0.2)\n\n f5=");
  scanf ("%f", &u);
  printf ("\n L - typowy czas zycia wysoko rozwinietych cywilizacji (od tysiaca do milionow lat)\n\n L=");
  scanf ("%f", &s);
  k=q*w*e*r*t*y*u*s;
  printf ("\n\n Ilosc inteligentnych cywilizacji w Galaktyce wynosi zatem...\n\n ok %f \n\n", k);
  printf ("\n (wg teorii Amira Aczela prawdopodobienstwo znalezienia inteligentnej \n cywilizacji we wszechswiecie wynosi 100%)");
  printf ("\n \n  Ponownie? (wiecej jak jeden)\t");
  scanf ("%d", &p);
   if (p>1) goto _first;}
-- MaG - 19 May 2004
Topic revision: r2 - 20 May 2004, MaG
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback