<< WebHome


6 toruński festiwal nauki i sztuki
20-23 kwietnia 2005
Zgłoszenie


Dane zgłoszenia:
Skąd:
  z UMK
Wydzial UMK:
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa jednostki:
  Centrum Astronomii
Adres:
  Gagarina 11 87-148 Toruń
Tytuł imprezy:
  Ciemna materia we Wszechświecie
Rodzaj imprezy:
  wykład
Popularyzowana dziedzina nauki lub sztuki:
astronomia
Prowadzący:
1) dr hab Boud Roukema - pracownik jednostki zgłaszającej
2) mgr Agnieszka Szaniewska - doktorant

3) mgr Zbigniew Buliński - doktorant

Gdzie i kiedy:
1) piątek, 20 kwietnia godzina od: do:
Miejsce:
W wieku od:
  12 lat
Wejściówki/Zapisy:
  Bez zapisów i bez wejściówek
Opis imprezy:

Pierwsze ślady istnienia niewidocznej materii, której obecność wykrywamy przez jej efekty grawitacyjne, są stare, mają 74 lat. Jednakże zostały szeroko akceptowane dopiero w latach '80 i '90. Niektórzy do dziś mają wątpliwości. Jakie są dowody? Czy mamy dowody dotyczące natury tej materii? Czy istnieją inne niewidoczne (przez światło) obiekty we Wszechświcie obserwacyjnym jak np. struny kosmiczne? Spróbujemy wyjaśnić kilka z podstawowych założeń i aktualny stan dowodów obserwacyjnych dotyczący tych kwestii. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciemna_materia

Zgłaszający:
Tytuł:
  dr hab
Imię:
  Boud
Nazwisko:
  Roukema
Nr telefonu:
  6113039
E-mail:
  boud małpa astro.uni.torun.pl
Data:
  2006-11-10

powrót do strony
e-mail: festiwal małpa umk.pl, tel.: 056 611 49 32, webmaster: www małpa umk.pl
Topic revision: r2 - 27 Feb 2007, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback