Oświadczenie Prasowe Zespółu Topologii Kosmicznej CA-UMK/CAMK na temat hipotezy "Wszechświata Dodekahedralnego"

Uważaj STARY!!!: jeszcze nie piszeliśmy nowy oświadczenie prasowe o naszych własnych analizy z lutego 2004r. ani z stycznia 2008r.: AstroPh:0402608, ArXiv:0801.0006, ArXiv:0801.1358


Trwa większość czas latach 1965-2000, wiele część badania kosmologii była próbowanie obliczyć geometria lokalna Wszechświata - krzwizna - czy, w prostej słów, Teorem Pytagorasa był dobry lub zły o duże skalach Wszechświata. Dzięki http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogólna_teoria_względności (OTW) od Einsteina i Hilberta, byli dwa metoda obliczyć - albo testy geometrii bezpośrednie, albo mierzenie gęstośći - bo OTW mniej-więcej mówi że geometria lokalna równa się gęstości. Teraz obserwacji geometrii lokalny i gęstości przez teleskopy pokazają, bardzo silnie, że na maksimum skalach obserwacyjny, Teorem Pytagorasa jest blisko dobry.

Ale od około 10 lat, kilka naukowców próbowali obliczyć globalny http://pl.wikipedia.org/wiki/Kształt_Wszechświata - czy, w prostych słow, Wszechświat jest trochę jak walec, gdzie są dwie (albo wiele) proste linii między dwie punktami, np między galaktyki i obserwator na Ziemii. Ten kształt globalny jest niezależny od OTW aktualnie - po prostu jeszcze nie ma teoria o ten temat, pierwszy będzie (być może) wynik doświadczalny.

W tym kontekscie, analiza Jean-Pierre Luminet et al. http://arXiv.org/abs/astro-ph/0310253 jest bardzo interesująca. Jest hypoteza, która jest natchniona przez danych satelita WMAP i jest spójna z całych danych obserwacyjnych, gdzie Teorem Pytagorasa jest blisko dobry, ale nie dokładnie - prawdziwy kształt jest ,,przestrzeń dodekahedralnej Poincare". Według ta hypoteza, jeśli wysyłamy bardzo, bardzo silny sygnał elektromagnetycznej (światło) w pewnej kierunku w przestrzenie, później kilka dziesiąty miliardy lat, byłoby możliwe że nasze potomki wiedzą ten sygnał w ich teleskopy.

Oczywiście, jeszcze myślemy że jakość danów jeszcze nie są dość dobry dla mówić że hypoteza jest prawdziwa. Też, jest ewidentny że hypoteza gdzie Teorem Pytagorasa jest dokładnie prawdy i że cały Wszechświat jest miliard raz albo więcej duższy niż Wszechświat obserwacyjny, jest taki spójny z danych jak hypoteza ,,przestrzeń dodekahedralnej Poincare" (np zobacz pracy Georgea Efstathiou http://arXiv.org/abs/astro-ph/0310207),

W Centrum Astronomiczne UMK, zrobimy analize z tym samym danych i też z katalogami galaktyki radiowej i kwazarów (sposób bardzo jasne galaktyki), i byłobiliśmy bardzo zadowolone jeśli ta hypoteza była prawdziwa. Ale jeszcze pytania jest barzo otwarta.

bibliografia

zespól topologia kosmiczna CA-UMK/CAMK

(porządek mniej-więcej aktywności w temacie)

  • Boud Roukema
  • Bartosz Lew
  • Zbigniew Buliński
  • Agnieszka Szaniewska
  • Helena Jurkiewicz
  • Andrzej Marecki

meta-dyskusji o ten temacie

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
dodec_popular.jpgjpg dodec_popular.jpg manage 87.4 K 12 Dec 2005 - 14:21 BoudRoukema colour version of a figure in astro-ph/0402608
Topic revision: r11 - 23 Feb 2008, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback