meta-comment: o 22.09.2003 ten stron jest tylko szkic, cel jest zrobić krytyk konstruktywne, nie atakować planetarium, bo ogólnie jest bardzo pozytywny że jest taki próba zrobić edukacja w astronomii, i chciałbyśmy że jest współpraca konstruktywne. Oczywiście, osób z planetarium są serdecznie przeproszone poprawić ten stron - TWikiRegistration - aby jest lepszy porozumienie. Kiedy wersja stron jest konsensualna wersja między kilka osób, będziemy bezpośrednio kontaktować osób z Planetarumem.

Planetarium Toruńskie i swoja rola edukacyjna, w Kosmologii itd

stron planetariuma

http://www.planetarium.torun.pl/index2.htm

Kosmologia

W dwóch filmach Planetariuma, Siedem Cud Wszechświata i Makrocosmos, jest bardzo zła prezentacja czas blisko t=0, w innych słów, czas gdzie a(t) \rightarrow 0^+ \mbox{\rm ~as~~} t \rightarrow 0^+.

Błąd jest że jest obraz wybuch wewnętrz przestrzeń!!! Ale ,,wybuch" z Wielkej Wybuchem jest wybuch przestrzena, nie wybuch w przestrzenie!!

Jest bardzo naturalny błąd, który generuje wiele pytań od ogólnie osób, ale kiedy mamy okazja dobrze tłumaczyć, dlaczego popierać ten błąd pedagogiczny?

Nie byłoby trudny zrobić film gdzie od ,,początku" już jest materii wszędzie około cała pól-sfera planetarium, i gdzie struktur perturbacja rozszerza się bardzo szybko od początku, i wtedy więcej powoli.

Prawdziwie, tym częście w filmie aktualny jest jak karikatura przeciw kosmologii...

Rasizm

Na początku Siedem Cud Wszechświata i Makrocosmos, jest mówenia coś jak astronomia i ,,nasze" kultura mieli ich początek w kultur Grecji. To jest po prostu kłamstwo rasistowski od tradycyjny ,,romantyczny" od 19ego wieku:
 • Czy nie był astronomia w starej Egiptu?
  • Tak.
 • w Babylonie? * Tak. * I w jakim kontynent mieszkał Euclid trwa 30 lat?
  • Afryce.

,,Nasze" kultur i ,,nasze" astronomia mają swoje pochodzenie wszędzie na tym małej Świecie. Epoka starej Grecja była ważna - ale nie była izolowana.

Cenzura

W kuluarze Planetarium jest reklama celowana przeciw dzieci, aby ich chcą kupić jedzenie w sklepu znany dla swoja polityka cenzury: McDonalds'. McDonalds' regularnie próbuje cenzurować krytyk - i najdługi proces legalnie w historii Anglii się działo kiedy jeszcze raz McDonalds' zrobił proces ,,libel" preciwko kilka aktywiści praw ekologiczne.

Według sędzia Justice Bell, 19 czerwiec 1997, http://www.mcspotlight.org/case/trial/verdict/quotes.html,
 • Nutrition
  • In my judgement a diet high in fat (including saturated fat) and animal products, and low in fibre, sustained over very many years, probably does lead to a very real risk of heart disease in due course.
  • ... the small proportion of McDonald's customers who eat McDonald's food several times a week will take the very real risk of heart disease if they continue to do so throughout their lives, encouraged by the Plaintiffs' advertising.
  • ... I do find that various of the First and Second Plaintiffs' advertisements, promotions and booklets have pretended to a positive nutritional benefit which McDonald's food, high in fat and saturated fat and animal products and sodium, and at one time low in fibre, did not match.
 • [pl] W inne słów, jedzenie McDonalds' jest złe dla zdrowii.
 • Advertising
  • ... the sting of the leaflet to the effect that the Plaintiffs exploit children by using them, as more susceptible subjects of advertising, to pressurise their parents into going to McDonald's is justified. It is true.
 • [pl] W inne słów, McDonald's wyzyskuje dzieci przez reklamy.
 • Animals
  • ... the First and Second Plaintiffs are culpably responsible for cruel practices in the rearing and slaughter of some of the animals which are used to produce their food...
 • [pl] W inne słów, McDonald's jest okrutny przeciw pewnych zwierzęty używany dla jedzenie McDonalds'a
 • Employment
  • The Second Plaintiff does pay its workers low wages, thereby helping to depress wages for workers in the catering trade in Britain. To this extent the defamatory charge in the leaflet is partly justified.
 • [pl] W inne słów, McDonald's daje niski zarabie do ich pracowniki.

Czy myślemy że tematy zdrowia, zwierzęty i praca są dobre albo złe polityki firma, drugie temat - propaganda dla dzieci - ma związek ewidenty z celem Planetariuma. Nie rozumiemy jak instytut edukacyjny może popierać organizacja, która symbolizuje - przez swoj akcji bardzo konkretne i straszliwe dla ofiarów
 • propaganda przeciwko dzieci i
 • cenzura.

Nie wrócimy do cenzury stylu PRL'a!

Proszę czytaj http://www.mcspotlight.org dla więcej informacja.

podpisanie, podprawienie

Możesz dodawać Twoj nazywa niższej, albo zobacz diffs

-- BoudRoukema - 22 Sep 2003
Topic revision: r2 - 23 Sep 2003, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback