<< MonographCosmo

<< CosmoProjects


open programming cosmic topology project

przykladowe wyniki

 • circleT2 > /dev/null
  • lub circleT2 |grep -i "warn\|error" (wersja bash)
 • plotsig > /dev/null
  • lub plotsig | grep -i "warn\|error" (wersja bash)
 • gs circ_long*ps

najbardziej intersujące parametry

Możesz zmienić parametry w circleT2.f, zrobić make jeszcze raz, i circleT2, plotsig, gs i będzie zobaczyć efekt od tych zmian. Interesujące parametry dla zmienić są, m.in.:
 • glong3, glat3 (długi oś w T^3 - jest dłuższy niż horyzont aby zrobić, efektywnie, "T^2" = T^2 x R)
 • th_d0 (wolny kąt aby definować dokładna orientacja T^2)
 • Rfund3_1, Rfund3_2 - rozmiar LX = LY

To Do

 • install present software on KA&A computers
  • zobacz /home2/boud/cosm/top/WMAP/ na christo
   • circles-2004-01-08.0.tar.gz - wynik standardowy z sygnalem (?) na 17,6h-1Gpc
    • w makemake, zastępowaj -lnrec z -lprng
   • cosm-2004-01-07.0.tar.gz
   • fealpix-2004-01-07.0.tar.gz
   • gplnrec-2004-01-11.0.tar.gz
   • prng-3.0-g77-2004-01-12.0.tar.gz
   • teraz nie potrzeba nrec smile
   • najwazniejsze chyba są circleT2 plotcircles plotsig - próbuj makemake i make z /home2/boud/circles-2004-01-08.0.tar.gz
    • ale pierwszy, edytować linia z smoofile= w rdWMAP.f np do /home2/boud/dataWMAP/smooW1d.dat
   • rdWMAP.f - jeśli jest pisany "i,istatus=" do terminalu, jest błęd w czytanie plik - lepszy stop zamiast pisać do terminalu i szukaj błęd...
   • dla ogladac: gimp WMAP_lin_merc.png
   • pgplot
    • teraz jest default w plikach makemake
    • (zobacz tez /usr/share/pgplot/examples/pgdemo11.f etc)
   • biblioteki:
    • ogólnie:
     • (0) Czy są nowsze wersje packagów w /home2/boud/<nazywa-package-data>-tar.gz_ ?? Być może są lepsze niż starsze wersje...?
     • (1) tar tvfz <nazywa-package-tar.gz>
     • (2) kiedy myślisz że Twoje stare kopie są bezpieczne (lub gdy nie boisz się ich stracić), tar xvfz <nazywa-package-tar.gz>
     • (3) czytaj README i INSTALL - (wystarczy chyba tylko zrobić makemake $BIN $OBIN $ABIN, gdzie $BIN itd. są nazwami katalogow, a potem make)
    • GPL (or GPL-compatible) http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pl.html
     • libcosm.a cosm-2004-01-07.0.tar.gz
      • zobacz DEpdWeiq.f w /home2/boud/octave-forge/cosmo/ - testuje wersji zeby moze byc albo w octavie (zobac ZWiki:MathMethods), albo w program fortranie - chyba OK
     • libgplnrec.a
      • /home2/boud/gplnrec-2004-01-11.tar.gz
     • libfealpix.a - GPL (wolny smile
      • zrodlo - /home2/boud/fealpix-2004-01-07.tar.gz
      • biblioteka kompilowana - /home2/boud/abin/libfealpix.a
     • libcfitsio.a - OK na alcor (i christo, ale lepiej uruchomaj programy na alcor) - /usr/local/lib/libcfitsio.a
     • libprng.a - GPL smile - generator przypadkowych - wersja z wrapperem fortranu: prng-3.0-g77-2004-01-12.0.tar.gz
    • non-free (źródło otwarty, ale nie wolny jak GPL)
  • dane: /home2/boud/dataWMAP/map_ilc_yr1_v1.fits
   • test pamięci. Potrzebny bedzie do tego bardzo prosty program fortranowski testxx.f - obejrzyj go pod emacs'em. Teraz w jednym oknie uruchom top, w drugim natomiast skompiluj testxx.f g77 testxx.f -o ~/bin/testxx ; testxx (testxx.f znajduje sie w cosm/top/WMAP), a nastepnie uruchom. Potem zmien w testxx.f wartosc maxn z 10*100*100 na np. 40*1000*1000, zapisz zmiany, skompiluj i sprobuj uruchomic, a zobaczysz tylko Segmentation fault. Jak widac jest to jeden z minusow fortrana.
   • zobacz /home2/boud/cosm/top/WMAP/README.rdWMAP
  • pryorytet jobow - renice 19 <numer job>
 • kilka uzytecznych polecen - awk, grep -v, locate, wc, find, sed


Topic revision: r20 - 05 Dec 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback