Metoda Monte Carlo jest losowa metoda numeryczna. Program znajduje w sposob losowy najlepsze parametry planet. Metoda ta nie jest zbyt wydajna. Polega na tym, ze losujemy zespol parametrow i sprawdzamy jaka wartosc ma funkcja dopasowania, po czym znowu losujemy parametry i sprawdzamy. Jezeli dopasowanie jest lepsze zachowujemy je w pamieci. Czynimy tak do czasu znalezienia odpowiednio dobrego dopasowania lub po wykonaniu odpowiedniej liczby krokow. W programie nalezy podac zakrs parametrow (granice strzalu) oraz nazwe pliku wyjsciowego./*MonteCarlo*/

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>

#define LKMAX 100000000
#define LP 11
#define M 142
#define N 2
#define KMAX 150
#define DZIEN 86400
#define PMAX 1000
#define VMAX 100
#define PI 3.1415926
#define B 0.0001


float kepler(float okres,float tau, float t, float e, float b);


main()
{
 FILE *dane;
 FILE *wynik;
 char *plik_dane;
 char *plik_wynik;
 float t[M],v[M],d[M];
 int i,j,lk;
 float pom,v0,chi,chi2,sum,EE,niu;
 float K[N],P[N],e[N],w[N],tau[N];
 int pomocnicza;
 
 
 plik_dane="hr7.dat";
 dane=fopen(plik_dane,"r");

 
 for (j=0; j<=M-1; ++j)
 {
  fscanf(dane,"%f%f%f\n",&t[j],&v[j],&d[j]);
  t[j]=t[j]*DZIEN;
 }
 fclose(dane);
 
/* losowanie parametrow poczatkowych */

 pom=rand();
 v0=VMAX*(pom/RAND_MAX-0.5);

 for (i=0; i<N; ++i)
 {
  pom=rand();
  K[i]=KMAX*pom/RAND_MAX;
  pom=rand();
  e[i]=pom/RAND_MAX;
  pom=rand();
  w[i]=2*PI*pom/RAND_MAX;
  pom=rand();
  P[i]=PMAX*DZIEN*pom/RAND_MAX;
  pom=rand();
  tau[i]=P[i]*pom/RAND_MAX+t[0];
  
 }
 
 
/* obliczamy chi^2/(M-LP-1) */

 chi=0.0;
 
 for (j=0; j<=M-1; ++j)
 {
  sum=0.0;
  for (i=0; i<N; ++i)
  {
   EE=kepler(P[i],tau[i],t[j],e[i],B);
   niu=2*atan(sqrt((1+e[i])/(1-e[i]))*tan(EE/2));;
   if (niu<0) niu=niu+2*PI;
   sum=sum+K[i]*(cos(w[i]+niu)+e[i]*cos(w[i]));
  }
  chi=chi+((v[j]-v0-sum)/d[j])*((v[j]-v0-sum)/d[j]);
 }
 chi=chi/(M-LP-1);
 
/* zapisujemy parametry oraz chi do pliku */

 plik_wynik="fit9.dat";
 wynik=fopen(plik_wynik,"a");
 
 for (i=0; i<N; ++i) {
   fprintf(wynik,"%10.4f%10.4f%10.4f%15.4f%15.4f",K[i],e[i],w[i]*180/PI,P[i]/DZIEN,tau[i]/DZIEN); 
 }
 fprintf(wynik,"%10.4f%10.4f\n",v0,chi);
 
/* losujemy parametry i sprawdzamy, czy daja lepsze dopasowanie. Jesli tak, to zapisaujemy dane do pliku */

 pomocnicza=0;

 for (lk=1; lk<=LKMAX; ++lk)
 {
  pom=rand();
  v0=VMAX*(pom/RAND_MAX-0.5);
  
  for (i=0; i<N; ++i)
 {
  pom=rand();
  K[i]=KMAX*pom/RAND_MAX;
  pom=rand();
  e[i]=pom/RAND_MAX;
  pom=rand();
  w[i]=2*PI*pom/RAND_MAX;
  pom=rand();
  P[i]=PMAX*DZIEN*pom/RAND_MAX;
  pom=rand();
  tau[i]=P[i]*pom/RAND_MAX+t[0];
 }
 
 
 chi2=0.0;
 
 for (j=0; j<=M-1; ++j)
 {
  sum=0.0;
  for (i=0; i<N; ++i)
  {
   EE=kepler(P[i],tau[i],t[j],e[i],B);
   niu=2*atan(EE/2);
   if (niu<0) niu=niu+2*PI;
   sum=sum+K[i]*(cos(w[i]+niu)+e[i]*cos(w[i]));
  }
  chi2=chi2+((v[j]-v0-sum)/d[j])*((v[j]-v0-sum)/d[j]);
 }
 chi2=chi2/(M-LP-1);
  
 if (chi2<chi)
 {
  chi=chi2;
  for (i=0; i<N; ++i) {
   fprintf(wynik,"%10.4f%10.4f%10.4f%15.4f%15.4f",K[i],e[i],w[i]*180/PI,P[i]/DZIEN,tau[i]/DZIEN); }
  fprintf(wynik,"%10.4f%10.4f\n",v0,chi);
 }
 pomocnicza=pomocnicza+1;
 if (pomocnicza==100000)
 {
  fclose(wynik);
  wynik=fopen(plik_wynik,"a");
  pomocnicza=0;
 }
 
 } 
 
 fclose(wynik); 
 return 0; 
}

/* funkcja rozwiazujaca rownanie Keplera */

float kepler(float okres,float tau, float t, float e, float b)
{ 
 float MM,EE,f0,f1,f2,f3,d1,d2,d3,pi;
 
 pi=3.1415926;
 
 MM=2*pi*(t-tau)/okres;
 EE=MM;
 f0=EE-e*sin(EE)-MM;
 f1=1-e*cos(EE);
 f2=e*sin(EE);
 f3=e*cos(EE);
 d1=-f0/f1;
 d2=-f0/(f1+d1*f2/2);
 d3=-f0/(f1+d2*f2/2+d2*d2*f3/6);
  
 while ((d3>b) || (d3<-b))
 {
  EE=EE+d3;
  f0=EE-e*sin(EE)-MM;
  f1=1-e*cos(EE);
  f2=e*sin(EE);
  f3=e*cos(EE);
  d1=-f0/f1;
  d2=-f0/(f1+d1*f2/2);
  d3=-f0/(f1+d2*f2/2+d2*d2*f3/6);
 }

 return EE;
}


-- CezaryMigaszewski - 26 Feb 2005


Brakuje plik wejść hr7.dat - Też mogłybyś zrobić test żeby uważać użytkownik jeśli plik nie istnieje - jest to więcej ,,user-friendly" niż błęd Naruszenie ochrony pamięci wink np:

 plik_dane="hr7.dat";
 dane=fopen(plik_dane,"r");

 if(dane==NULL)
  {
   printf("Niestety, nie widze plik hr7.dat . Prosze go przygotowac.\n");
   exit (0);
  };
Topic revision: r3 - 15 Mar 2005, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback