Ze względu na ekspansję Wszechświata, czyli ciagłą zmianę odleglości pomiędzy dwoma wybranymi galaktykami, lub gromadami galaktyk istnieje w kosmologii potrzeba używania różnie zdefiniowanych odleglości. Są to:

  • odległość światla (ang. light travel distance):

\int^{t_0}_t cdt = c(t_0-t)

  • odległość własna (ang. proper distance), czyli odległość jaką przebywa światło od chwili wyemitowania go przez rozważany obiekt aż do chwili jego obecnej obserwacji:

\int^{t_0}_t \frac{cdt}{a(t)} = \int^{t_0}_t \frac{cdt}{\frac{1}{1+z(t)}},

gdzie

a(t) = \frac{1}{1+z(t)}

to czynnik skali.

  • tzw. odległość ruchu własnego (ang. proper motion distance), czyli odleglość w jakiej obecnie znajduje się obserwowany obiekt:

d_{pm} = R_c sin (\frac{d_{proper}}{R_c})

w przypadku dodatniej krzywizny,

d_{pm} = R_c sinh (\frac{d_{proper}}{R_c})

w przypadku ujemnej krzywizny, gdzie

R_c = \frac{c}{H_0} (\Omega_m + \Omega_{\Lambda} -1)^{-\frac{1}{2}}

jest promieniem krzywizny.

  • odległość obiektu w chwili emisji obserwowanego światła:

d_L = \frac{d_{pm}}{1+z}

oraz

  • tzw. odległość kątowa (ang. angular diameter distance), nazywana tak ze wzdlędu na jej związek z kątowymi rozmiarami obserwowanego obiektu:

d_a = \frac{d_{pm}}{(1+z)^2}.

Niekiedy stosuje się również tzw. odległość bolometryczną D (ang. luminosity distance) zdefiniowaną wzorem:

S = \frac{L}{4 \pi d^2_0 (z+1)} = \frac{L}{4 \pi D^2},

gdzie S jest strumieniem promieniowania odbieranym przez obserwatora, natomiast L_{em}jest mocą promieniowania źródła.

  • Moim skromnym zdaniem, jest to definicja d_L tzn D = d_L

Odległość bolometryczna ma znaczenie jedynie formalne i oznacza odległość, jaką w statycznym Wszechświecie musiałoby mieć źródło o mocy promieniowania L, aby obserwator zarejestrował wielkość S.

Bibliografia: WikipediaPl:Wsp%C3%B3%C5%82rz%C4%99dne_wsp%C3%B3%C5%82poruszaj%C4%85ce_si%C4%99

-- GrzegorzNowak - 12 Mar 2004
Topic revision: r2 - 12 Mar 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback