<< CosmoPlMeeting2006


Cosmo-pl Meeting 2006 Pre-Announcement

COSMO-PL MEETING 2006 PRE-ANNOUNCEMENT

(po polsku niżej)

(en) Dear colleagues,

This is a PRE-announcement for a small meeting at the Toruń Centre for Astronomy, UMK, in May 2006, for people interested in cosmology research in Poland, including international colleagues and particle physicists are welcome to participate. If non-Polish speaking colleagues are present, then the use of English will be recommended.

The present proposal is for a two-day meeting Friday+Saturday to minimise interference with teaching requirements, while not using the whole weekend.

There are two possible dates, at which we have confirmed participation cosmologists from Szczecin, Kraków and Toruń, so the selection of dates probably depends mainly on responses from Warsaw cosmologists, since the primary aim of the meeting is for different groups of cosmologists in Poland to better know what each other are doing and maybe even collaborate together. smile

Please (especially Warsaw cosmologists who wish to attend) state on which of these weekends you CANNOT attend:
  • Fri-Sat 12-13.05.2006
  • Fri-Sat 19-20.05.2006

Please either

The decision on the dates will take place by rough consensus on the cosmo-spotka publicly archived mailing list: http://cosmo.torun.pl/mailman/listinfo/cosmo-spotka

Regards Local Organising Committee cosmo-spotka at cosmo torun pl (publicly archived mailing list) http://cosmo.torun.pl/cgi-bin/twiki/view/Cosmo/CosmoPlMeeting2006

(pl) Szanowni koledzy,

Jest to wstępne ogłoszenie małego spotkania w Centrum Astronomii UMK, w maju br., dla osób zainteresowanych badaniami kosmologicznymi w Polsce, z serdecznym zaproszeniem kolegów z innych krajów oraz tych, którzy zajmują się fizyką cząstek. Jeśli będą obecne osoby nie mówiące po polsku, obowiązującym na spotkaniu będzie język angielski.

Aktualna propozycja to spotkanie w czasie dwóch dni: piątek+sobota, aby zminimalizować ewentualne konflikty z zajęciami, ale jednocześnie nie zajmując całego weekendu.

Dwie daty są możliwe, mamy potwierdzenie uczestnictwa od kosmologów ze Szczecina, Krakowa i Torunia, więc wybór daty chyba zależy głównie od odpowiedzi od kosmologów warszawskich. Głownym celem spotkania jest, aby rozmaite grupy kosmologów w Polsce poznały się wzajemnie, wiedziały czym zajmują się inni i ewentualnie podjęły współpracę. smile

Proszę (i szczególnie kosmologów warszawskich, którzy chcą uczestniczyć), aby podali informacje o datach w czasie których NIE MOGA uczestniczyć:

  • piąt-sob 12-13.05.2006
  • piąt-sob 19-20.05.2006

Proszę

Decyzja o dacie spotkania zostanie podjęta przez konsensus w przybliżeniu na publicznie archiwizowanej liście cosmo-spotka: http://cosmo.torun.pl/mailman/listinfo/cosmo-spotka

Pozdrawiam serdecznie Local Organising Committee cosmo-spotka at cosmo torun pl (publicly archived mailing list) http://cosmo.torun.pl/cgi-bin/twiki/view/Cosmo/CosmoPlMeeting2006
Topic revision: r4 - 28 Mar 2006, AgnieszkaSzaniewska
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback