emacs

To warto uczyc sie emacs jak editor plikow. Jesli pozniej Tutorial i troche eksperymenty, wolesz joe lub inny editor, nie ma problem. Na alcor rob
  • emacs & <enter>
  • na menu:
    • Help
    • Emacs Tutorial (choose language)...
    • polish <enter>
  • potrzeba okolo 20-60 minut jesli robisz wszystko czwiczenie

Tutorial ten bardzo warto.

-- BoudRoukema - 20 Feb 2004
Topic revision: r1 - 20 Feb 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback