następny raz środa 16.00 26.05.2004

środa 26 05 04


Mathematical Methods in Astronomy

Proszę zobacz ZWiki:MathMethods dla wykładów semestr wiosnego 2003. (godzin każdych zajęć: TeachingWiosna2004)

W semestrze wiosnego 2004 może być:

Stopień wykładu

OTW

studenci z II roku wiosna 2004

Już możesz zrobić dla siebie nick/hasło: TWikiRegistration i wtedy pisać komentarzy tutaj.

Tematy:

program

20.02.2004

  • MathMethods040220
  • 24.03.2004 - studenci chcieli że treści wykład jest przesunięta to wykład 31.03.2004

środa 31.03.04

transport równoległy: Gμν itd

środa 07.04.04

środa 14.04.04

  • (studenci anulowali wykłady) - ale boud jest dostępny w biuro dla studenci z pytaniami

środa 21.04.04

Tμν

środa 28.04.04

  • (Boud na urlop) interaktywny w sali komputerze KA&A (+ KRadioA jeśli potrzeba)

środa 05.05.04

powtórka o tensorach

środa 12.05.04

  • KRadioA - Andrzej Strobel (strobel at astri.uni.torun.pl) chce zrobić wykład Astrofizyka Teoretyczna lub coś podobna...

środa 19.05.04

czarne dziure: równania Schwarzschilda

środa 26.05.04

kosmologia: równania Friedmanna

środa 02.06.04

lista mejla

Możesz zapisuj się i mówić bezpośrednie z studentami z ostatniego roku, i między studentami z nowego II roku. Zapisana na liscie jest woluntarna - też możesz czytać archiwy:
Topic revision: r44 - 12 Jan 2006, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback