zobacz też: FestiwalNauki2004

http://www.festiwal.torun.pl/ http://www.festiwal.torun.pl/2005/program/?id=284

Czy Wszechświat jest skończony?

czwartek 21 kwietnia

Czy Wszechświat, jaki możemy obserwować przez teleskopy, jest skończony? Jaki jest jego kształt? Czy naukowcy mogą odpowiedzieć na te pytania? Na spotkaniu w prosty sposób zostaną wyjaśnione podstawy modelu Wielkiego Wybuchu. Krótki opis problematyki tematu znajduje się na stronach Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksztalt_Wszechswiata

Linux - otwarta alternatywa na każde biurko?

http://www.torun.linux.org.pl/twiki/bin/view/Main/ProjektFestiwalNaukiTorun2005

Nazwa jednostki organizującej - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Współorganizator - Toruńska Grupa Użytkowników Linuksa

Najnowsza informacja na twiki TLUGa

Opis

System GNU/Linux to wolne (nie tylko 'darmowe', lecz także 'otwarte') oprogramowanie tworzące kompletny system operacyjny wraz z całym bogactwem aplikacji. Jeszcze kilka lat temu zarezerwowany był on dla osób biegłych w sztukach komputerowych, lecz dzięki imponującemu rozwojowi jest dziś dostępny niemal dla każdego. Wraz z Toruńską Grupą Użytkowników Linuksa (TLUG) pokażemy, że Linux nie tylko dorównuje innym systemom, ale często góruje nad nimi pod względem stabilności, bezpieczeństwa i możliwości. Obalimy mit, że Linux jest "trudny". Pokażemy aplikacje multimedialne, biurowe, internetowe (przeglądarki, poczta, komunikatory, VoIP, sieci P2P), naukowe oraz oczywiście gry. Przede wszystkim jednak postaramy się przekonać, że GNU/Linux to rozwiązanie przyszłościowe, oparte na otwartych standardach, zaś jego użytkownicy i programiści tworzą wyjątkową społeczność opartą na wzajemnej współpracy i wspólnym celu - tworzeniu dobrego oprogramowania i dzieleniu się nim.
Topic revision: r5 - 07 Nov 2006, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback