<< WebHome


text of wniosek

Zgłoszenie imprezy

Dane zgłoszenia:
Skąd:
  z UMK
Wydzial UMK:
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa jednostki:
  Centrum Astronomii UMK
Adres:
  ul. Gagarina 11 87-100 Toruń
Tytuł imprezy:
  Kształt Wszechświata: Wszystkie przestrzenie są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych
Rodzaj imprezy:
  wykład
Popularyzowana dziedzina nauki lub sztuki:
astronomia
Prowadzący:
1) dr hab. Boud Roukema - pracownik jednostki zgłaszającej
boud astro uni.torun.pl
2) Tomasz Kazimierczak - student
kazimierczak astro uni.torun.pl

Gdzie i kiedy:
1) sobota, 16 kwietnia godzina od: do:
Miejsce:
W wieku od:
  12 lat
Wejściówki/Zapisy:
  Bez zapisów i bez wejściówek
Opis imprezy:
  Jaki jest kształt Wszechświata? Według matematyki możliwych jest wiele różnych przestrzeni. Kosmolodzy uważali, że wszystkie przestrzenie są w pewnym sensie sobie równe i nie ma powodu, dla którego powinniśmy sądzić, że żyjemy w takiej a nie w innej przestrzeni. A może jednak niektóre przestrzenie są równiejsze od innych? Czy efekty grawitacyjne są takie same w każdej przestrzeni? A co obecnie obserwujemy przez teleskopy?

Zgłaszający:
Tytuł:
  dr hab
Imię:
  Boud
Nazwisko:
  Roukema
Nr telefonu:
  +48 56 611 3039
E-mail:
  boud astro uni.torun.pl
Data:
  2010-11-20

-- BoudRoukema - 20 Nov 2010
Topic revision: r1 - 20 Nov 2010, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback