<< WebHome


all years: (2014: TBD) wiki | (2013: brak) wiki | (2012: brak) wiki | 2011 wiki | (2010: brak) wiki | 2009 wiki | 2008 wiki | 2007 wiki | 2005 wiki | 2004 wiki

Data/Miejsce

TODO list

 • TODO Festiwal 2012: ask for computer projector + no ambient light on screen
 • deadline 20 nov = Saturday: agree on parameters (title, abstract, etc.) on submit
 • structure: update start time to the time chosen by the festiwal organisers
 • check with Janusz on fixing the big dodecahedron!

Parametry

parametry są tu: http://www.festiwal.torun.pl/zgloszenie/

Kształt Wszechświata:

Wszystkie przestrzenie są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych

Tytuł Imprezy (*): (im bardziej intrygujący tym lepszy); (edytuj: FestiwalNauki2011Tytul )

Prowadzący:

Boud Roukema, Tomasz Kazimierczak

Wiek

od 12 lat

zapisy

Bez zapisów i bez wejściówek

Opis (do 1000 znaków według wzór elektronicznym, do 600 znaków według wzoru papierowym)

Jaki jest kształt Wszechświata? Według matematyki możliwych jest wiele różnych przestrzeni. Kosmolodzy uważali, że wszystkie przestrzenie są w pewnym sensie sobie równe i nie ma powodu, dla którego powinniśmy sądzić, że żyjemy w takiej a nie w innej przestrzeni. A może jednak niektóre przestrzenie są równiejsze od innych? Czy efekty grawitacyjne są takie same w każdej przestrzeni? A co obecnie obserwujemy przez teleskopy?

Aktualny numer znaków: (wersja 0.1; używaj wc lub C-x = w emacsie np aby obliczyć): 467=four legs =good znaków

structure of the talk

( edytuj: FestiwalNauki2011Struk )

 • 15:00 50 min boud + tomek
  • 15:00 25 min wprowadzenie (zasady kosmologii: skończoność, krzywizna, topologia)
   • 12 min: celestia: od Ziemi poza naszej Galaktyki tomek
   • 14:12 13 min: kosmo
    • 2 min: skończoność - kosmologów
    • 1 min: kosmologia $\Rightarrow$ przestrzeń + treść przestrzeni; przestrzeń = krzywizna + topologia
    • 5 min: krzywizna
     • 3 min: 2 wymiarowa analogia; krzywizna / trójkąt / twierdzenie pitagorasa;
     • 1 min: krzywizna = treść \Leftarrow mamy fizyczną teorię: OTW Einsteina; postawa obserwacyjna - zmierzyć trókąt i/lub gestości
     • 1 min: 1965r.-2000r.: krzywizna = treść \Rightarrow DM, DE
    • 5 min: topologia
     • 3 min: topologia: 3 sposoby rozumienia - filmi
     • 1 min: obserwacja: zobaczyć kilka razy te same obrazy / kopie
     • 1 min: topologia = ? \Leftarrow (prawie) brak teorii
     • 0 min: Wszechświat = kształt + jednorodna zawartość + fluktuacje + problem brakujących fluktuacji
  • 15:25 5 min: obserwacje: problem brakujących fluktuacji
   • 5 min fluktuacje
    • 3 min fluktuacje - analogia autokorelacja gęstości populacji na ziemi - mapa rho_people
    • 2 min prosta interpretacja = Wszechświat jest mały => najlepsze kandydaty: przestrzeń Poincare i 3-torus
  • 15:30 10 min 2007-2009: Którą przestrzeń wybierać? + Co może być ,,ciemną energią"?
   • 5 min T^1 \Rightarrow grawitacja rezydualna
   • 5 min o T^3, S^3/T^*, S^3/O^*, Poincare \Rightarrow Poincare - najlepiej zrównoważona przestrzeń
  • 15:40 5 min podsumowanie zasad/zagadki/ślady: skonczoność - ciagłość - jednorodność - brakujące fluktuacje - brakująca energia - przestrzen Poincare lub 3-torus - istniejące fluktuacje
 • 15:45 15 min pytania/komentarze

 • celestia: minimum is with actual Earth2MW.cel, maximum extending this to much more cosmological stuff
 • possibly Tomek to take over full talk in case it's necessary

do druku

FestiwalNauki2011Druku

-- BoudRoukema - 15 Nov 2010
Topic revision: r6 - 29 Apr 2011, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback