<< WebHome


all years: (2014: TBD) wiki | (2013: brak) wiki | (2012: brak) wiki | 2011 wiki | (2010: brak) wiki | 2009 wiki | 2008 wiki | 2007 wiki | 2005 wiki | 2004 wiki

Data/Miejsce

TODO list

  • TODO Festiwal 2014: ask for computer projector + no ambient light on screen
  • szczegóły dotyczące usług: Prosimy o projektorze komputerowy + ekran. Sala udostępniona w FNS 2011r (Towarzystwo Naukowe w Toruniu, ul. Wysoka 16, nr sali: Sala kolumnowa; http://www.festiwal.torun.pl/2011/program/wyszukiwarka/?id=160) miała dużo światło (od Słońca) na ekranu. Prezentacja była trudno widać.
  • deadline for submission = 9 Dec = Monday (according to Mikołajewski; the paper form seems to have an 8 Dec = Sunday deadline!)
  • structure: update start time to the time chosen by the festiwal organisers
  • big dodecahedron - will we use this for 2014?

Parametry

parametry są tu: http://www.festiwal.torun.pl/zgloszenie/

Czy ,,ciemna energia" to tylko artefakt sposobu obliczenia?

Istnienie galaktyki i Nagroda Nobla w Fizyki z 2011r.

Tytuł Imprezy (*): (im bardziej intrygujący tym lepszy); (edytuj: FestiwalNauki2014Tytul )

Prowadzący:

Boud Roukema, Tomasz Kazimierczak

Wiek

od 12 lat

zapisy

Bez zapisów i bez wejściówek

Opis (do 1000 znaków według wzór elektronicznym, do 600 znaków według wzoru papierowym)

Czy Ziemia i galaktyki istnieją? Oczywiście, że tak! To ewidentnie oznacza, że Wszechświat jest NIE-jednorodny! Podstawowe założenie Ogólnej Teorii Względności Einsteina, mówiące że krzywizna czasoprzestrzeni równa jest gęstości materii, jest bardzo prostą ideą. Niestety rozwiązanie równań dla naszego niejednorodnego Wszechświata jest trudne matematycznie. Prostsze jest założenie, że Wszechświat jest jednorodny, co jest równe z założeniem, że galaktyki i Ziemia nie istnieją. W takim przypadku interpretacja obserwacji odległych supernowych według teorii Einsteina prowadzi do wniosku, że Wszechświat przyśpiesza swą ekspansję dzięki ,,ciemnej energii". Za odkrycie tego ,,przyśpieszania" dwie grupy kosmologów otrzymały w roku 2011 nagrodę Nobla z dziedziny Fizyki. Jednak, czy nie byłoby lepiej przyznać, że galaktyki i nasza Ziemia istnieją? Czy ,,ciemna energia'' to tylko artefakt sposobu obliczania i zbyt uproszczonych założeń?
  • Aktualny numer znaków: (wersja 0.1; używaj wc lub C-x = w emacsie np aby obliczyć): 989=four legs=good znaków

  • just to check that we are not making a false allegation! official Nobel site quote: "for the discovery of the accelerating expansion of the Universe through observations of distant supernovae"

budget for materials???

  • na zakup materiałów:
  • szczegóły dotyczące materiałów:

structure of the talk

( edytuj: FestiwalNauki2014Struk ) Warning: Can't find topic Cosmo.FestiwalNauki2014Struk

do druku

FestiwalNauki2014Druku

-- BoudRoukema - 06 Dec 2013
Topic revision: r5 - 09 Dec 2013, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback