<< WebHome


all years: (2014: TBD) wiki | (2013: brak) wiki | (2012: brak) wiki | 2011 wiki | (2010: brak) wiki | 2009 wiki | 2008 wiki | 2007 wiki | 2005 wiki | 2004 wiki

Data/Miejsce

Parametry

parametry są tu: http://www.festiwal.torun.pl/zgloszenie/

Największe zagadki współczesnej kosmologii

Tytuł Imprezy (*): (im bardziej intrygujący tym lepszy); (edytuj: FestiwalNauki2009Tytul )

Prowadzący:

Boud Roukema, Bartosz Lew

Wiek

od 12 lat

zapisów

Bez zapisów i bez wejściówek

Opis (do 1000 znaków według wzór elektronicznym, do 600 znaków według wzoru papierowym)

Od czasów narodzin współczesnej kosmologii, pytania dotyczące krzywizny i topologii przestrzeni jak również form materii i energii z jakiej zbudowany jest Wszechświat należały do jednych z najbardziej podstawowych. Po stu latach badań, pomimo ogromnego skoku technologicznego i rozwoju możliwości obserwacyjnych, odpowiedzi na niektóre z tych pytań nareszcie przestają być domeną czystej spekulacji naukowej i stają się dobrze ugruntowaną dziedziną obserwacyjnej kosmologii. Jednakże interpretacja obecnych danych obserwacyjnych przynosi również szereg nieoczekiwanych i jak dotąd nie rozwiązanych zagadek oraz intrygujących zbiegów okoliczności niemalże na wszystkich skalach odległości we Wszechświecie i stanowi wyzwanie zarówno dla nowoczesnych modeli kosmologicznych jak i fizyki cząstek. W naszym przedstawieniu podsumujemy najważniejsze dokonania współczesnej kosmologii, opowiemy o największych wyzwaniach i zagadkach obserwacyjnej kosmologii oraz omówimy perspektywy ich rozwikłania w niedalekiej przyszłości.

Aktualny numer znaków (wersja 0.1; używaj wc lub C-x = w emacsie np aby obliczyć): 1000=BAD znaków

structure of the talk

( edytuj: FestiwalNauki2009Struk )

 • 14:00 40 min bartek - model nieskończony (oprócz jeśli jest hipersfericzny)
 • 14:40 35 min boud - modele skończone
  • 14:40 15 min przeprowadzenie (zasady: skończoność, krzywizna, topologia)
   • 4 min:
    • 2 min: celestia: od Ziemi poza naszej Galaktyki
    • 2 min: skończoność - kosmologów
   • 1 min: kosmologia $\Rightarrow$ przestrzeń + treść przestrzeni; przestrzeń = krzywizna + topologia
   • 5 min: krzywizna
    • 3 min: 2 wymiarowa analogia; krzywizna / trójkąt / teorem pitagorasa;
    • 1 min: krzywizna = treść \Leftarrow mamy teoria fizyki OTW Einsteina; postawa obserwacyjna - mierzyć trókąt i/lub geśtości
    • 1 min: 1965r.-2000r.: krzywizna = treść \Rightarrow DM, DE
   • 5 min: topologia
    • 3 min: topologia - 3 sposoby to rozumieć - filmi
    • 1 min: obserwacji: zobaczyć kilku razy tych sam obrazy
    • 1 min: topologia = ? \Leftarrow (prawie) brak teorii
    • 0 min: Wszechświat = kształt + treść jednorodna + fluktuacji + problem brakujących fluktuacji
  • 14:55 5 min: 2 obserwacji: problemy brakujących fluktuacji, brakujący energii
   • 2 min DE z krzywizny
   • 3 min fluktuacji
    • 2 min fluktuacji - analogia autokorelacja gęstości populacji na ziemi - mapa rho_people
    • 1 min prosta interpretacja = Wszechświat jest mały => najlepsze kandydaty: przestrzeń Poincare i 3-torus
  • 15:00 10 min 2009: Która przestrzeń wybierać? + Co może być ,,ciemna energia"
   • 2 min T^1 \Rightarrow gravitacja pozostająca
   • 2 min o T^3, S^3/T^*, S^3/O^*, Poincare \Rightarrow Poincare najlepiej równoważona
   • 3 min woluntariuszami + pokaz
   • 3 min DE jako efekt rozciągnięcia
  • 15:10 5 min podsumowanie zasad/zagadki/ślady: skonczoność - ciagłość - jednorodność - brakujący fluktuacji - brakujący energii - przestrzen Poincare lub 3-torus - istniejący fluktuacji
 • 15:15 15 min pytania/komentarze

do druku

FestiwalNauki2009Druku
Topic revision: r14 - 18 Nov 2009, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback