<< WebHome


all years: (2014: TBD) wiki | (2013: brak) wiki | (2012: brak) wiki | 2011 wiki | (2010: brak) wiki | 2009 wiki | 2008 wiki | 2007 wiki | 2005 wiki | 2004 wiki

Data/Miejsce

TODO list

  • TODO Festiwal 2013: ask for computer projector + no ambient light on screen
  • deadline for submission = 30 nov = Friday
  • structure: update start time to the time chosen by the festiwal organisers
  • check with Janusz on fixing the big dodecahedron! (will we use this for 2013?)

Parametry

parametry są tu: http://www.festiwal.torun.pl/zgloszenie/

Istnienie galaktyki i Nagroda Nobla w Fizyki z 2011r.

Tytuł Imprezy (*): (im bardziej intrygujący tym lepszy); (edytuj: FestiwalNauki2013Tytul )

Prowadzący:

Boud Roukema, Tomasz Kazimierczak, Jan Ostrowski

Wiek

od 12 lat

zapisy

Bez zapisów i bez wejściówek

Opis (do 1000 znaków według wzór elektronicznym, do 600 znaków według wzoru papierowym)

Czy istnieje Ziemia? Czy istnieją galaktyki? Ewidentnie istnieją, a to oznacza, że Wszechświat jest nie-jednorodny. Ogólna Teoria Względnośći Einsteina, według której krzywizna (czego? czasoprzestrzeni) równa się gęstość materii, jest bardzo prosta w swej idei. Niestety, rozwiązywanie równań z niej wynikających nie jest już takie proste. Matematycznie jest najłatwiej jeśli zakładamy, że Wszechświat jest jednorodny. Efektywnie, przypuszczamy, że nie istnieją ani Ziemia, ani galaktyki! W tym przypadku, interpretacja obserwacji odległych supernowych według teorii Einsteina prowadzi do wniosku, że Wszechświat przyśpiesza swą ekspansję. Dlatego dwie grupy kosmologów otrzymały nagrodę Nobla z dziedziny Fizyki w roku 2011. Jednakże, czy nie byłoby lepsze przyznać, że istnieją Ziemia i galaktyki?

  • just to check that we are not making a false allegation! official Nobel site quote: "for the discovery of the accelerating expansion of the Universe through observations of distant supernovae"

Aktualny numer znaków: (wersja 0.1; używaj wc lub C-x = w emacsie np aby obliczyć): 800=four legs=good znaków

budget for materials???

  • na zakup materiałów:
  • szczegóły dotyczące materiałów:

structure of the talk

( edytuj: FestiwalNauki2013Struk ) Warning: Can't find topic Cosmo.FestiwalNauki2013Struk

do druku

FestiwalNauki2013Druku

-- BoudRoukema - 30 Nov 2012
Topic revision: r2 - 30 Nov 2012, JanOstrowski
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback