<< IntroductionToGNULinuxOS


propozycja zaliczenia

4.0 punkty zaliczenia na wims - jak jest obliczony

 • Możesz zdobyć aż do 4.0 punkty za ćwiczenia w wims:
  • 0.0 \le \sum_{i=1,4} x_i q_i^{0.3} \le 4.0 gdzie
   • x_i jest ile% done dla danym "sheet" - między 0.0 i 1.0
   • q_i jest "quality" (jakość) - między 0.0 i 1.0; potęga 0.3 implikuje, że efekt q_i jest, ale jest słabo oprócz jeśli quality jest bardzo niska...
  • równowalna sposoba liczyć:
   • home
    • My scores
     • Global average: ile over 4. Tutaj, ile jest ile punkty masz razem
 • Natomiast możesz zdobyć dodatkowo "1 wolny punkt" - szczegółów wykonania są określone przez studenta na foswiki, i ewentualnie krytykowane przez kolegów i/lub wprowadzający zajęcia, jak w środowisce naukowców i GNU/linuksa ogólnie
 • zrobienie ćwiczeń w wims można wykonać do końca semestru

4 punkty za ćwiczenia w wims

 • http://cosmo.torun.pl/wims/
  • students' area
   • unix i internet lato 2009/2010
    • "click here to register into this class"
     • itd.
     • zrób "sheet"y Unix i internet - wstęp 1, Unix i internet - wstęp 2, ...

1 punkt wolny na foswiki

 • napisać "wolny punkt" (to znaczy co będziesz robić/już zrobiłe(a)ś) na własnej stronie foswiki
 • zrób to czym predzęj, aby inne osoby miały co najmniej dwóch tygodnia żeby dyskutować nad Twoją propozycją.
 • cel jest, że ,,punkt" może zostać publicznie ulepszone/krytykowane przez kolegów i/lub wprowadzający zajęcia, jak w środowisce naukowców i GNU/linuksa ogólnie - gdzie wprowadzający zajęcia lub projektu lub artykułu nie ma władzę absolutną zdecydować, czy punkt kreatywny, to warto czy nie - środowisko musi szukać konsensus

przykłady dla punktu

Ewentualne punkty (tylko przykłady) - inni studenci, wykładowcy oraz inne osoby w internecie będą mogły to czytać - (internet i GNU/Linux są, w dużym stopniu, oparte na publicznej współpracy między wieloma osobami).
 • wikipedia/wikibooks:
  • Uwaga: Zrób własny nick na tego wiki (uwaga: "wiki" \not= "Wikipedia"), żeby mieć kredyt dla twojej kontrybucji.
  • przykłady:
   • przygotować aktualnej wersji pliku pdf GNU/Linux wolne oprogramowanie na co dzień z TLUGu z 2005r.
   • np napisać jeden z brakujących punktów na http://pl.wikibooks.org/wiki/GNU/Linux
   • Napisz wersję (pl) strony Redirection_(Unix) na http://pl.wikipedia.org
    • bardzo podobny temat (może pomagać) jest: WikipediaPl:Standardowe_strumienie
    • Uwaga: napisać nie jest tylko literalnie przetłumaczyć od angielski - musiał(a)byś czytać zasady i metody tworzenia treści Wikipedii. Napisać na Wikipedii to nie jest tylko literalnie przetłumaczyć od angielski - jak wiedzić, że treśc angielskiej strony jest prawda? Musiał(a)byś czytać zasady i metody tworzenia treści Wikipedii. Linki dla pomóc nie są trudne znaleźć. Także, po tworzenia konta, jest dobry szans, że ktoś będzie dodawać kilka komentarze witania na Twojej stronie użytkownika Wikipedii. Warto ich czytać i zrozumieć. Też musiał(a)byś sprawdzić poprawność informacji i cytowania źródła, jakość wyjaśnienia, itd. Też reakcji konstruktywne do reakcji od innych Wikipedystów na Twoich edycji byliby potrzebne. Ale wszytko to jest podobne do uczestnictwa w nauce ogólnie.
   • Zrób brakujące linki od i linki między języcznymi
   • poprawić ,,znaczający liczby" błędy na stronach dotyczący temat zajęć na wikipedii i/lub wikibooks, i to pokazywać tutaj
   • przykłady z zima 2009/2010: PKIII: LukaszFarian | MichalLuigi
   • przykłady z zima 2014/2015: PKIII: PiotrNiemir
 • patch lub raport błędu:
  • Znajdź źródło pakietu, który Ciebie interesuje (dla fizyki) na wolnej licencji (lub szukaj w http://wiki.debian.org/?DebianScience, przez wyszukiwarkę) i zainstaluj go od źródła jako zwykly użytkownik. Uważaj jak dużo przestrzeni na dysku używasz! Potem, zrób zmian, kompiluj na nową, i sprawdz czy funkconuje z zmianem. Proponować plik WikipediaPl:patch (na stronie www deweleporów) dla poprawki błędu lub dla ulepszyć tego programu, lub wysyłać WikipediaEn:bug_report pokazując, że jest nowy bug wcześniej nieznany. Kilka przykładów programy:
   • cosmdist
   • plotutils
   • GSL (GNU scientific library)
   • octave
   • maxima

UWAGA dotyczący strony wikipedii/wikibooks - Wogóle, nie masz prawa kopiować/wklejać - zobacz prawa autorskie w wikibooks - możesz przeczytać w różnych źrodłach, aby zrozumieć. Tekst, którym piszesz musi być oryginalny (w celu zaliczenia punktu) - własnymi słowami (zwykle, to nie jest trudne, wystarczy spróbować zrozumieć). Wyjątek jest wtedy, kiedy tekst źródłowy jest dostępny z licencją, kompatybilny z CC-BY-SA-em - np. tekst pod CC-BY-SA może być kopiowany, pod warunkiem,że jest napisany spójny z warunkami CC-BY-SA (np. napisanie, gdzie jest źródło). Zobacz prawa autorskie w wikibooks- lepsze tłumaczenie po polsku.


tekst zawierany się znajduje tu: PracKomputerowaIIIZaliczeniePunktPiec
Topic revision: r22 - 17 Nov 2022, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback