Moja propozycja zaliczenia c:
 • SuperWzor
  • plik.in: plik wejsc
  • funkcjonuje z ./a.out < plik.in - generuje rysunek.dat
 • WidmoMocy
  • brakuje przyklad program plik_z_danymi.dat (mozesz dodawac z ,,attach" na dolu)
 • Widzę 1,5 punkty - chyba zrobisz 2,5 punkty bouda i 2,5 punkty andrzeja mareckiego? - bo WidmoMocy jeszcze nie ma przykład plik wejść, też nie widzę co będzie się dzieje jeśli w plik wejść, nie ma dokładnie N pary danych.... -- BoudRoukema - 14 Mar 2005
 • MnozenieMacierzy
 • PredkoscRad

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
plik.inin plik.in manage 0.1 K 09 Mar 2005 - 17:55 BoudRoukema plik wejsc
Topic revision: r6 - 16 Mar 2005, AgnieszkaB
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback