Moje punkta na zaliczenie:
1. Tłumaczenie artykułów z wikipedii:

2. ProgramiK w języku c

 • programik.c:5: `#include' expects "FILENAME" or <FILENAME>
 • być może też są inne błędy... -- BoudRoukema - 14 Jun 2004
 • Jeszcze jest sam błed i byc moze inne - nie rozumiem dlaczego usunalas komentarz - juz masz pelne punkty, ale jesli nie chcesz komentarz o błed, czy nie byloby lepiej poprawic bled(y) zamiast usunac komentarz? -- BoudRoukema - 25 Jun 2004

3. Program2 w Pascalu
 • fajnie :)

Related topics
 • %TWIKIWEB%.DefaultPreferences has site-level preferences of Foswiki.
 • WebPreferences has preferences of the Foswiki.Main web.
 • WikiUsers has a list of other TWiki users.

Personal Preferences (details in %TWIKIWEB%.TWikiVariables)
 • Horizontal size of text edit box:
  • Set EDITBOXWIDTH = 70
 • Vertical size of text edit box:
  • Set EDITBOXHEIGHT = 17
 • Style of text edit box. width: 99% for full window width (default), width: auto to disable.
  • Set EDITBOXSTYLE = width: 99%
 • Optionally write protect your home page: (set it to your %TWIKIWEB%.WikiName)
  • Set ALLOWTOPICCHANGE =
Topic revision: r17 - 17 Jun 2005, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback