• Name:Anna Raiter i Maja Kazmierczak
  • Email: kazmierczak at astri.uni.torun.pl
  • Institute:
  • Institue: Toruń Centre for Astronomy
  • Comment:

Maja Kazmierczak: moje propozycje na zaliczenie CwPiwnicach

  • ...

Maja Kazmierczak i Ania Raiter

Nasze plany na ten semestr - metody matematyczne astronomii:

1. Przeczytac ksiazke "Wprowadzenie do kosmologii wspolczesnej" A. Liddle. ( ZROBIONE !!! )

2. Przeczytac ksiazke Michala Hellera :

Maja - "Kosmologia kwantowa" ( ZROBIONE ),

Ania - "Kosmiczna przygoda czlowieka madrego" ( ZROBIONE ).

3. Przetlumaczyc tekst z wikipedii dotyczacy kosmologii, pod tytulem: "Zasada Antropiczna" ( ZROBIONE )

4. Przetlumaczyc tekst z wikipedii dotyczacy kosmologii i filozofii, pod tytulem: "Filozofia przedsokratejska" - tekst mówi o tym jak starożytni filozofowie postrzegali Wszechświat. ( ZROBIONE )

5. Wpisac kilka haseł dotyczących kosmologii do polskiej wersji Wikipedii. ( ZROBIONE )
  • Potrzebała trochę praca na tych stronach, i był trochę frustracający dla kilka osób na wikipedii, które nie mają cierpliwość dla błędy w po polsku, szczególowie w tematch ,,trudnych"... Możecie jeszcze poprawić (być może nie zgadzacie się z poprawkami) lub upełniać strony, ale proponuję że pierwszy oglądać na stronach dyskusji i historii. -- BoudRoukema - 14 Jun 2004


Topic revision: r21 - 12 May 2005, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback