indeksy


C

studenci

todo - boud

done

 • karty sieciowe
 • dostęp LAN

kiedy

 • piątek 19.11.2004r zapomniałem, przepraszam! -- BoudRoukema - 19 Nov 2004
 • 11.00g-13.00g piątek

gdzie

 • KAA

edytor

 • dla kolorow w emacsie: w /home/ja/.emacs
  • (global-font-lock-mode t) (setq font-lock-maximum-decoration t)

zaliczenie

propozycji

Podobny do StopienWykladu, ale z więcej szczególowy możliwości punkty.

Proponowane punkty (proszę dodaj!): Więcej ambitne: Bardzo ambitne:

orygynalność Twoje programy

Co jest róznica między współpracę - który jest fundamentalny dla nauk i często to powód dlaczego to warto napisać w C - i plagiarizmem? Jest dyskusja w (en) na
 • http://www.dcs.shef.ac.uk/~cloughie/plagiarism/HTML_Version/
 • Cytat - często plagiarizm jest nie zamierzony: Although sometimes intentional, there are many cases where students actually plagiarise unintentionally simply because they are not aware of how sources should be used within their own work. This problem is not just limited to written text, but also regularly found in software code where chunks are copied and re-used without reference to the original author/s.

Żeby weryfikować jaka część Twoja program jest orygynalny, możesz próbować YAP lub SIM: Cytat od sim-2.16/Answers:
 • We are not afraid that students would try to tune their work to the similarity tester. We reckon if they can do that they can also do the exercise. (,,similarity tester'' to program sim)
Topic revision: r17 - 04 Oct 2005, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback