Symulacja mapy mikrofalowego promieniowania tla podobnej do mapy uzyskanej przez WMAPa

-- PauliK & CezaryMigaszewski- 08 Jan 2005 at MonographCosmo

Mamy pomysl, aby sprawdzic, czy wyniki uzyskane przez Bouda i spolke w pracy: AstroPh:0402608 nie sa efektem przypadkowym. W tym celu chcemy zasymulowac dane pomiarowe podobne do uzyskanych przez WMAPa i na nich dokonac obliczen programem circles i zobaczyc jak wyglada statystyka dla takich danych oraz czy w otrzymanych statystykach pojawiaja sie jakies znaczace odchylenia (tak jak w przypadku rzeczywistych danych pomiarowych).

  • Myslelismy o takiej mozliwosci, by zachowac wartosci fluktuacji temperatury z mapy WMAPa, ale zmienic ich polozenie na niebie na czysto losowe.
  • Lub wygenerowac losowo wartosci fluktuacji temp. z zakresu odpowiadajacemu rzeczywistemu zakresowi
Aby to uzyskac, bedziemy potrzebowac dobrego generatora liczb losowych a takze rozgryzc format FITS, w jakim dane WMAPa sa zapisane.
  • Są fajne generatory przypadkowych numerów w GSL: ComputerLanguages#GNU_Scientific_Library_GSL
    • Też info gsl.
  • zobacz lib/newdat.c w circles-0.1.13.tar.gz, możesz dodować simulacji bezpośrednie w funkcja C, używać FITS to nie potrzebny (oprócz jak czwiczenie)
Tak wiec trzymajcie za nas kciuki wink ... moze zdazymy przed wakacjami wink ....

Czekamy na sugestie i komentarze.
Topic revision: r2 - 19 Jan 2005, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback