• Name: Wojtek Brodzinski
 • Email: brodzinski at astri.uni.torun.pl
 • Institute:
 • Institue:
 • Comment:

Moje zainteresowania koncentrują się głównie na kosmologii i kosmogonii, wczesnych etapach ewolucji Wszechświata, jego obecnej strukturze i kształcie oraz na hipotezach dotyczących przyszłości uniwersum. Także interesują mnie problemy związane z ciemną materią i energią etc. czyli to wszystko, co trzeba brać pod uwagę przy tworzeniu modeli kosmologicznych. Ponadto interesuje mnie teoria kwantów, fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych - to już bardziej zainteresowania fizyczne, ale chyba błędem byłoby rozgraniczać mikroświat od makroświata - w końcu są one ze sobą związane, jeden przechodzi w drugi, a gdzieś na granicy między nimi przyszło żyć nam ludziom:-)

Na zajęciach z MMA chciałbym zrealizować następujące cele:

Personal Preferences (details in %TWIKIWEB%.TWikiVariables)
 • Horizontal size of text edit box:
  • Set EDITBOXWIDTH = 70
 • Vertical size of text edit box:
  • Set EDITBOXHEIGHT = 17
 • Style of text edit box. width: 99% for full window width (default), width: auto to disable.
  • Set EDITBOXSTYLE = width: 99%
 • Optionally write protect your home page: (set it to your %TWIKIWEB%.WikiName)
  • Set ALLOWTOPICCHANGE =

Related topics
 • %TWIKIWEB%.DefaultPreferences has site-level preferences of Foswiki.
 • WebPreferences has preferences of the Foswiki.Main web.
 • WikiUsers has a list of other TWiki users.
Topic revision: r7 - 30 May 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback